Business

TAUSYIYAH

KEGIATAN

PENGUMUMAN

Pengasuh


Yayasan Pendidikan Al-Muawanah didirikan dan diasuh oleh pasangan KH. A. Chodri Romli dan Nyai Hj. Wa Ode Zamani.

Masa-masa kecil Abah Chodri -begitu masyarakat biasa memanggil- dilalui di desa kelahirannya, Desa Banjar, Tanah Merah, Bangkalan Madura. Putra pasangan Kiyai Romli dan Nyai Samrah pertama kali nyantri di Madrasah Darul Ulum di bawah bimbingan langsung kakeknya KH. Habsyi. Pendidikan formal yang beliau sempat lalui hanya sampai kelas 3 Sekolah Rakyat (SR). Beberapa tahun kemudian Abah Chodri meneruskan pendidikannya di Bangkalan, di bawah asuhan Kiyai...

Galeri Video
Pengurus Yayasan Al-Muawanah


 SUSUNAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL-MUAWANAH
Masa Khidmah 2015 -2020

I.                   Dewan Pembina
Ketua              :        KH. Drs. A. Chodri Romli (Pendiri Yayasan)
Anggota          : -     Hj. Wa Ode Zamani Sulaiman (Pendiri Yayasan)
                                -          KH. Abdul Muchid Murtadho (Ketua MUI Surabaya)
                                -          KH. Husni Madani (Ulama, Tokoh Masyarakat)

II.                Dewan Pengawas
Ketua              : H. Zainal Abidin Hs, SE
Anggota          : -     Moh. Ridwan Noor, S.Ag
-          Ahmad Idris, SH

III.             Dewan Pengurus
Ketua                                : Muhammad Harisul Anas, SE
Sekretaris                          : Khathibul Umam Chodri, S.Sos
Bendahara                         : Hj. Anisatul Maliha Chodri

IV.             Seksi-seksi
Pendidikan                         : - Fathur Razi, S.Pd.I
-   Abdul Ghaffar Chodri, S.Th.I, MA
Pembangunan                    : Dwi Prihanto, ST
Penggalian Dana               : Ahmad Santaji
Bidang Sosial                    : - Sulistiowati Sunarto
- Sahlatul Mukarromah

Majelis Taklim dan Dakwah

Perkembangan zaman menuntut masyarakat menghadapi banyak problematika baru. Oleh sebab itu Yayasan Pendidikan Al-Muawanah selalu istiqomah mengadakan Majlis Taklim setiap Ahad Pagi setelah sholat subuh berjamaah. Majlis ini diasuh langsung oleh KH. A. Chodri Romli.

Ceramah dan dialog keagamaan yang diikuti oleh masyarakat di sekitar ini diawali dengan pembacaan dzikir dan diakhiri dengan sholat sunnah Dhuha dengan berjamaah.
Majlis Taklim Ahad Pagi diasuh oleh KH. A. Chodri Romli
Selain itu, Yayasan Pendidikan Al-Muawanah juga seringkali mengadakan pengajian akbar pada hari-hari besar Islam dengan tujuan memberikan pembelajaran keagamaan pada peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam. Pada acara semacam ini, Yayasan Pendidikan Al-Muawanah turut mengundang da'i-da'i (penceramah) dari luar untuk memberikan mauidhoh hasanah.
Pengajian Kubro Yayasan Pendidikan Al-Muawanah bersama Muslimat Nahdlatu Ulama dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam
KH. Husein Rifa'i sebagai da'i kondang memberikan tausyiyah

Program tahunan Haflatul Imtihan Yayasan Pendidikan Al-Muawanah; dzikir istighotsah dan ceramah agama

Peringatan Turunnya al-Qur'an (Nuzulul Qur'an) pada 17 ramadhan
KH. A. Chdori Romli bersama Penceramah Kondang Jatim Hj. Tan Mei Hwa Shooting bersama Trans TV dalam program "Cahaya Dari Timur"

Sosial


Penyantunan anak yatim piatu dan anak dari keluarga tidak mampu (dhuafak). Kiprah penyantunan ini sudah dimulai sejak tahun 1986 yang pada waktu itu hanya dalam bentuk membiayai 5 anak yatim yang mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren. Dan sejak tahun 1995 YAYASAN PENDIDIKAN AL-MUAWANAH telah memiliki gedung sendiri terdiri dari bangunan dua tingkat. Di sini terpusatkan segala aktifitas, mulai dari panti asuhan, madrasah diniyah, majlis taklim dan dakwah.

H. Azmi bin Ismail Donatur tetap dari Singapura


PendidikanPendidikan merupakan salah satu program prioritas Yayasan Pendidikan dan Sosial Al-Muawanah. Pada program ini, terdapat pendidikan formal dan non-formal.
  Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) dan madrash Diniyah sebagai wadah pemberantasan buta huruf al-Quran dan pembelajaran pengetahuan dasar-dasar agama islam. Hingga kini santri YAYASAN PENDIDIKAN AL-MUAWANAH berjumlah 150 anak yang sebagian diantaranya adalah anak-anak yatim dan dhuafak yang biaya hidup dan pendidikannya ditanggung oleh yayasan. 
  Sebagian Santri Madrasah Diniyyah TPA. Al-Muawanah

  SD Islam Al Mu’Awanah berdiri tahun 2012, lahir sebagai jawaban atas keinginan pengurus yayasan beserta segenap masyarakat ikut membantu pemerintah mendidik siswa siswi generasi penerus bangsa dan juga sebagai kelanjutan pengembangan dari lembaga pendidikan islam non formal tingkat awaliyah-diniyah yang telah ada di Yayasan pendidikan Al m’awanah. Maksud dan tujuan pendidikan SD Islam Al-Mu’awanah adalah membentuk intelektual muslim yang mempunyai keahlian dalam ilmu agama islam, berakhlak mulia, cakap serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umat, masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia . 
  Sebagian Santri SDI Al-Muawanah bersama dewan guru
  Peningkatan kualitas guru dengan cara pelatihan keras juga menyiapkan tenaga pembimbing untuk memberikan pendidikan dengan system privat bagi keluarga muslim dan kelompok-kelompok pengajian.


   Kontak

   Yayasan Pendidikan dan Sosial Al-Muawanah

   Sekretariat :
   Jl. Sememi Jaya VIII / 19 B
   Kecamatan Benowo
   Surabaya
   60198

   Telp. +62 31 7403231
   Facebook : https://www.facebook.com/YPalmuawanah
   © Copyright 2015. Website by Way2themes